PL EN

CONSULTING, PLANOWANIE I PROCES INWESTYCYJNY

Focus Hotels S.A. świadczy kompleksowe usługi consultingowe na każdym etapie realizacji inwestycji. Dzięki kompetencjom posiadanym przez CDI Konsultanci Budowlani, spółkę należącą do tej samej grupy kapitałowej, umożliwiamy przejęcie od inwestora kwestii związanych między innymi z nadzorem budowy w trakcie realizacji, koordynacją specjalistycznych przeglądów i prac wykonawców oraz prowadzeniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.


ZARZĄDZANIE

Alternatywą dla wydzierżawienia obiektu hotelowego jest kontrakt na zarządzanie. Efektywnie prowadzimy operację i sprzedaż hotelu pod jego brandem, działając zgodnie z wypracowanym know-how.
W tym modelu opłata ma dwie składowe:
- gwarantowaną opłatę bazową, będącą odsetkiem obrotów hotelu;
- opłatę premiową naliczaną, jeśli zysk operacyjny brutto przekroczy ustalony poziom.


DZIERŻAWA

Focus Hotel oferuje inwestorom oraz właścicielom obiektów hotelowych długoterminową umowę dzierżawy na obiekt hotelowy, gwarantującą zwrot inwestycji w ramach wypłacanego czynszu. Dzięki niej zdejmujemy z właściciela nieruchomości wszystkie ryzyka związane z prowadzeniem działalności hotelarskiej. Gwarantowany czynsz zabezpieczony jest gwarancją ubezpieczeniową. Właściciel od początku zna zwrot z inwestycji, a podpisana umowa umożliwia mu uzyskanie finansowania bankowego inwestycji.