PL EN
"Hotel
to ludzie, którzy w nim pracują."

F&B

Nie mury i wystrój wnętrza stoją za sukcesem hotelu. Hotel to ludzie, którzy w nim pracują. Według tej zasady działy F&B w Focus Hotels działają według sprawnie funkcjonującego systemu rekrutacji, szkoleń, przepływu informacji i narzędzi motywujących. Pracujemy z wykorzystaniem systemu odpraw z personelem, raportów na zamknięcia dnia oraz spotkań operacyjnych. Naszym priorytetem jest, żeby każda, nawet drobna informacja, przekazana została między działami, zarówno kierownikom, jak i pracownikom szeregowym. Dzięki temu potrzeby i życzenia naszych gości są rozpoznawane i zaspakajane.

"Każdy pracownik widzi przed sobą, możliwość awansu."

Stworzyliśmy formularze rekrutacyjne, według których sprawdzane są umiejętności kandydatów, ich wiedza, znajomość języków obcych i doświadczenie. Każdy nowy pracownik otrzymuje listę szkoleniową, która składa się z kilkudziesięciu punktów. Zgodnie z nią przez dwa tygodnie zdobywa on wiedzę o pracy w restauracji i na barze, w międzyczasie odbywając codzienne 15-minutowe sesje ze swoim trenerem - starszym kelnerem. Dodatkowymi źródłami informacji jest skrypt ze standardowymi procedurami operacyjnymi oraz check-listy otwarcia i zamknięcia zmiany. Stały personel ma możliwość zdobywania nowych informacji dzięki krótkim cotygodniowym szkoleniom. Są one organizowane według zasady: jeden pracownik - raz w tygodniu - piętnaście minut.

Dzięki hierarchii zatrudnienia każdy pracownik widzi przed sobą możliwość rozwoju i awansu. Profesjonalne szkolenia pozwalają na poszerzanie wierzy, a comiesięczne konkursy sprzedaży dają dodatkową motywację.